Umenie presvedčiť a aký je rozdiel k manipulácii. A prečo manipulovanie nikdy vo výchove neprinesie želaný výsledok

Možno keď počujete pojmy ako presvečiť niekoho alebo ho zmanipulovať, máte pocit, že sa jedná o to isté. A to tak vo partnerskom vzťahu, či pracovnou ale aj vrámci vašej rodiny voči deťom.

Ja vám chcem ukázať, že medzi umením niekoho presvedčiť a manipulovať je obrovský rozdiel. Zatiaľ, či presvedčenie trvalo prinesie úžitok pre toho druhého a on sa bude aj plnou silou podieľať, pri manipulácii sa skôr či neskôr obráti všetko naopak a aj výsledok nikdy nebude trvalý.

Prečo je tomu tak si môžete vypočuť v tejto epizóde a zamyslieť sa nad tým, ako tento poznatok preniesť na denno denne situácie u vás doma, najmä vo vzťahu s vašimi deťmi. Pretože pri výchove je umenie presvedčiť obrovskou devízou pri tom, akým smerom naše deti chceme uberať. A naučiť sa ľudí presvedčiť je niečím, čo sa každý vie naučiť.


Vypočujte si podcast k tejto téme

Epizóda 61

Mohlo by sa vám tiež páčiť...